Schneider Xenon F 2,8 45mmPhoto


© Christoph Blau 2022